Svartå

Konsumbyggnaden är fortfarande i bruk och fungerar i dag som Siwa. (Eira Aalto 2016)

Byggnaden står fortfarande kvar men ingen verksamhet drivs längre (Eira Aalto 2016)

I dag ser man inga spår av kiosken. Det har byggts en bar - byggnaden till höger - men verksamheten där har också upphört. (Eira Aalto 2017)

Stationshuset är inte längre i bruk och har minskat i storlek. (Eira Aalto 2016)

Familjen Gerke äger fortfarande före detta Ingvallsby folkskola. I dag är byggnaden familjens hem. (Eira Aalto 2017)

Verksamheten fortsätter, ångcentalen är SBA i dag (Eira Aalto 2017)

(Eira Aalto 2017)

(Eira Aalto 2017)

Lyktan finns kvar i Ekkulla i Svartå bruk. Lyktan har fungerat som symbol för Svartå Biblioteks vänner r.f. (Eira Aalto 2017)

De gamla bilderna och bildtexterna är ut Patrik Nymans bildsamling.