Karis bombas

Hus i Stationsbacken efter bombträff (privat)

Karis bombades mycket p.g.a. köpingens viktiga funktion som järnvägsknutpunkt. Det föll många bomber i närheten av järnvägen och stationsområdet bl.a. längs Kilavägen och området där Sisufabriken senare byggdes. Men det föll bomber lite varstans i köpingen och dess omedelbara närhet, t.ex. i Strandparksområdet och i Dönsbybergen.

Det visade sig vara en svår uppgift att få fram entydiga och säkra uppgifter om bl.a. anfallen mot Karis under andra världskriget. Det finns ingen central källa att ösa ur utan vi har varit tvungna att lägga ett pussel av olika bitar med information. Tyvärr passar inte alla bitar ihop – och dessutom saknar vi en del bitar.


Vår uppskattning om anfallen mot Karis och de skador de förorsakade - baserat på de enligt oss mest pålitliga och trovärdiga uppgifterna - ser ut så här: Karis anfölls ungefär 45 gånger under vinterkriget och under anfallen fälldes ungefär 1 000 bomber över köpingen. Inga civila dödsoffer inträffade i köpingen, däremot stupade en fänrik vid luftvärnet och åtminstone två personer fick sätta livet till när tåg anfölls nära Karis. Sammanlagt över 50 byggnader skadades i köpingen och av dessa var 13 bostadshus obeboeliga efter kriget.


Under fortsättningskriget bombades Karis enligt vår uppfattning två gånger sommaren 1941 av jaktplan som startade från Täktom. Första gången skedde det 29.6.1941 och då omkom en person på Stationsbacken. Enligt uppgifter i Krigsarkivet fick 18 gårdsägare ersättning för skador på sina hus efter det anfallet. Vid det andra anfallet 23.8. uppstod stora skador på Västra Nylands Andelsförenings lagerbyggnad och dessutom skadades ett annat hus.


Karistrakten besköts även med järnvägsartilleri från Hangö 1941 vid åtminstone två tillfällen dock utan att förorsaka några större skador.

Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: Försvaret av Karis, Ekenäs 2007