Strandlinjen under förhistorien

Karis strandlinjer under olika skeden av stenåldern


Kartorna uppgjorda av Teemu Väisänen

40 m över nuvarande havsyta (mesolitisk stenålder ca 6000 f.Kr)

30 m över nuvarande havsyta (tidig kamkeramisk tid ca 4500 f.Kr.)

15 m över nuvarnade havsyta (bronsålder)