Några urspårningar

Ca 1970, kollision mellan en passagerarvagn och en rälsbuss (Lättähattu) på bangården. (Patrick Lönngren)

Februari 1973, Kanaltorget. (Dan Johansson)

(Kjell-Erik Strandberg)

(Kjell-Erik Strandberg )

24.5 1992: Ett expresståg till Helsingfors spårade kraftigt ur på grund av att en värmebölja fick rälsen att utvidga sig för mycket. Olyckan inträffade ca 5 km från stationen, invid stamväg 51 i Gålisjö. Fyra passagerarvagnar spårade ur och två passagerare skadades lindrigt. Inga dödsoffer.

25.7 2003: Ett pendolinotåg spårade ur i en växel ca 4 kilometer öster om Karis station. Urspårningen orsakades av ett tekniskt fel i växeln. Inga dödsoffer.(Bild: Olycksutredningscentralen)

1.6 2006: Ett godståg från Hyvinge körde ut genom en stoppbock intill Sannäsvägen. Endast loket spårade helt ur medan godsvagnarna lastade med kemikalier lyckligtvis hölls på spåren. (Bild: Olycksutredningscentralen)

Jonas Selenius