Vakttjänsten

ISK 145 år 1942 (Privat)

Under vinterkriget hade man i Karis en vakttjänst som sköttes av skyddskåren. Vakttjänsten hade en vaktstuga där vakterna kunde värma mat och koka kaffe. Denna låg där Tryckeriteatern ligger idag (2016).

Bangården vaktades ända från Hangöspåret till lokstallet ständigt av fyra vakter, en vid Hangöspåret, en annan vid lokstallet och två som patrullerade runt bangården. Nere vid Pumpviken vaktades pumpstationen av en man. Uppe på Stationsberget fanns ett luftbevakningstorn där skydskårens vakt vaktade på marken och lottorna skötte luftspaningen. Barndkårshuset var i sig inte en vaktplats men tornet användes som utsiktsplats.


Under mellankrigstiden organiserades s.k. luftskyddstrupper, Is (Ilmasuojelu). I Karis köping uppställdes ISK 145 (Ilmasuojelukomppania 145). Vakttjänstgöring och desantbekämpning var Is-truppens främsta uppgifter. Under fortsättningskriget ingick de hemmavarande skyddskåristerna i Is-truppen men även andra, unga pojkar och äldre män, kallades in.


Is sysslade inte enbart med vakttjänstgöring. Bl.a. sågade Is-tjänstgörarna ved och hjälpte till att släcka skogsbränder. Ibland blev man kommenderad att delta i sökandet efter ryska krigsfångar som rymt. Dessutom deltog man i jakten på desanter, ryska spioner som släpptes ned med fallskärm, främst i södra Finland och på Karelska näset.

Tiia Jalkanen

Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: Försvaret av Karis, Ekenäs 2007