Skyddsrummen

Skyddsrummen under fortsättningskriget

Torget första maj 1946. Här fanns ett av skyddsrummen under kriget. (Runar Bäckström)

I krigsarkivet finns bevarat kartskisser och uppgifter över skyddsrumsläget 1941 i köpingen och landskommunen. Enligt förteckningen fanns det då 13 skyddsrum i köpingen:

1. Hindersgatan

Allmänt skyddsrum, splitterskydd av stock, korsutyp, 13x2 m, rymmande ca 40 personer

2. Köpmansgatan, (nära apoteket 2016)

Allmänt skyddsrum, splitterskydd, förstärkt källare, 4x4 m, rymmande ca 20 personer (sannolikt restaurang Centrums källare)

3. Högbergsgatan, korsningen Högbergsgatan och Nils Grabbegatan

Öppna gropar för 20 personer

4. Malmgatan 5, korsningen Malmgatan och Bastugatan

Allmänt skyddsrum, splitterskydd, förstärkt källare 24 m2, rymmande ca 30 personer

5. Köttkontrollen

Allmänt skyddsrum, splitterskydd, förstärkt källare 63 m2, rymmande ca 80 personer

6. Torget

Allmänt skyddsrum, splitterskydd av förstärkta cementringar, gassäker, 2x37 m, rymmande ca 120 personer

7. Korsningen Centralgatan och Stabsgatan

Allmänt skyddsrum av stock, korsutyp, 2x7 m, rymmande ca 20 personer

8. Alingsåsgatan 12, litet österut från korsningen med Edegatan

Allmänt skyddsrum, förstärkt källare 28 m2, rymmande ca 30 personer

Alinsåsgatan 12, numera rivet. (Rita Pihl)

9. Telefoncentralen (Karis Telefons hus 2016)

Telefoncentral, har även förstärkt källare för personalen

10. Nabogatan 1 (s.k. gamla apoteket)

Första hjälpstation, inrymd i källarvåning, skyddad för splitter

11. Nabogatan 2 F.F. Froms villa

Befolkningsskyddscentral (ortskommendanturen), inrymd i källarvåning, skyddad för splitter

12. Bulevarden 3 (Nuvarnade adress, under kriget var detta en del av tomten till FF Froms villa)

Allmänt skyddrum, splitterskydd, förstärkt källare 20 m2 , rymmande ca 30 personer

13. Margarinfabriken

Skyddsrum, splitterskydd


En sammanräkning ger att det fanns plats för ca 370 personer i de allmänna skyddsrummen i Karis köping.

14. Berget vid järnvägsstationen

(finns inte med på listan i arkivet)

Ulla Hummelin vid ingången till skyddsrummet i berget vid stationen. (Jan-Erik Till 2005)

I SVARTÅ fanns två skyddsrum, ”utförda i cement, men äro att betrakta som splitterskydd och rymma ca 25-30 man”. Sammanlagt fanns det plats för 50-60 personer i skyddsrummen i Svartå, båda i närheten av bruket.

I BILLNÄS fungerade oxstallet som befolkningsskyddscentral. Dit kom alarmen och därifrån vidarebefordrades de. Byggnaden fungerade även som skyddsrum. Ledningen från bruket och skyddskårschefen fanns nästan ständigt där dagtid under vinterkriget. På kvällen sökte de sig sedan till kontoret för att börja dagens arbete med fördragna gardiner.


Även beträffande Billnäs finns en beskrivning av skyddsrummen från juli 1941 bevarade i krigsarkivet:

Skyddsrum N:o1

Berghäll, skyddsrum, insprängt i berg, takets tjocklek 4.5-7 m, skyddsrummets bredd 3,5-4,5 m, i sin nuvarande storlek finns utrymme för ca 200 personer. Skyddsrummet förstoras så att där ytterligare kan rymmas ca 100 personer, förses med reservutgång. Utvidgningsarbetet blir färdigt i augusti.

Skyddsrum N:o 2

Omfattar 2 rum, som äro inbyggda i en ladugårdsbyggnad av sten, stenväggarnas tjocklek 1,5-2 m, skyddsrummen invändigt förstärkta med 0.3-0.5m tjocka järnbetongväggar, taket 1,4 m tjock, speciellt stark järnbetong. Skyddsrummet försetts med elektrisk och handdriven luftfiltreringsanordning. Utrymme för 100 personer. 2 utgångar finns. Skyddsrummen N:o 1 och N:o 2 uppfattades vara utmärkta.

Skyddsrum N:o 3

2 rum i stenbyggnadskällare, taket som är välvt, har förstärkts med plankor och träpelare som stöd. Utrymme finns för 40 personer.

Skyddsrum N:o 4

1 rum ingrävt i jorden (korsu), 2 utgångar finns och utrymme för ca 50 personer.

Skyddsrum N:o 5

Likadant som skyddsrummet N:o 4.

Splitterskydd

”Mångenstädes finnes i närheten av bostadsbyggnaderna källare med betongtak. Dessa källare äro till en del ingrävda i jorden. Dylika skydd mot splitter finnas i flere tiotal.”


Man uppskattar att det sammanlagt fanns plats för ca 550 personer i skyddsrummen i Billnäs vilket motsvarade 55 % av befolkningen på orten

Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: I krigets skugga. 2009