Luftvärnet

Boforskanonen har bemannats (privat)

Under midsommaren 1940 fick 8. Lv-maskingenvärskompaniet eller 8.Itkkk ett alarm och order om att omedelbart åka till Karis. Järnvägsknutpunkten skulle försvaras. 8.Itkkk förflyttades till Karis med lastbil och tåg. När de nått Karis inkvarterades enheten i brandkårshuset till början av augusti då man flyttades till Borgkila i Kila. Batteriets kansli placerades i övre våningen medan en del av manskapet bodde i olika skolor i Kila eller i nedre våningen av Borgkila. Det skedde också en omorganisation då 8.Itkkk blev Er.Kev.It.Ptr. (Lätta Avdelta Luftvärnsbatteriet). Beväpningen utgjordes av sex 20 mm Gustloff- samt fyra 40 mm Bofors Lv-kanoner. Lahti-Saloranta Lv-maskingevär ingick också i beväpningen.

Bofors 40 mm, i ställning.

Teckning: Stig A. Nyström

Gustloff, 20 mm (privat)

Lahti-Saloranta Lv-maskingevär, 7,62 mm (privat)

Luftvärnsställningar byggdes under mellankrigstiden bl.a. vid sandgropen i Kroggård och på åkrarna i Läpp. Man fällde träd vid idrottsplanen och Tallmo för att få skjutsektor. Ställningarna grävdes ned och splitterskydd byggdes av stockar med jordvallar omkring. Granaterna fanns vid ett lager längre bort av säkerhetsskäl. Servicetroppen bar granaterna från lagret till ställningarna.


Dagen började oftast klockan sex med någon form av motion. Klockan åtta, efter kaffe och te, började infanteriövningar. Efter lunch följde föreläsningar om flygplanstyper och luftförsvar samt annat som hade militärt betydelse. Fotbollen och friidrotten hade stor betydelse för den fysiska fostran och sommaren 1941 simmade man ofta.


Som fritidssysselsättning gick manskapet på bio och lyssnade på radio. Deras soldathem som fanns i nedre våningen av Borgkila ordnade många gånger med kaffesurrogat och bröd. Det ordnades också programkvällar på brandkårshuset och Borgkila till vilka Karisborna hade fritt inträde.


På grund av det allt spändare internationella läget gick batteriet 10.6.1941 i ställning vid Tallmo och vid idrottsplanen. Sex dagar senare upplöstes Ev.Kev.It.Ptr. och istället bildades 171.Kev.It.Ptri (171 Lätta Lv-batteriet) och 255.Itkkk (255 Lv-maskingevärskompaniet). Reserver från Karis, Pojo, Kisko och Salo fyllde de nya enheterna.


22.6.1941 meddelade Hitler att de finländska soldaterna strider vid Tysklands sida mot Sovjet trots att Finland hade förklarat sig neutralt. Sovjetunionen började bombadera Finland tre dagar senare och nu ansåg man att det rådde krigstillstånd i Finland. 171.Kev.It.Ptri förflyttade sig till Bromarv 25.6. när kriget på Hangö udd startade. Resten av sommaren deltog batteriet på olika sätt och olika ställen i Västnyland i kriget.


I December var hela batteriet samlat i Karis igen. Kriget på Hangö udd var slut och batteriet flyttades bort, först till Jyväskylä och senare till Svir.

Minneplatta över batteriets vistelse i Karis på Karjaan yhteiskoulus vägg (Jonas Selenius)

Sebastian Sandgren


Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: Försvaret av Karis, Ekenäs 2007