Grabbes kanal

2018 (Wilma Lindvik)

Grabbes kanal är en utgrävning som finns i Karis ca 200 meter österut från Kroggårdsvägens och Landsbrovägens korsning. Grabbes kanal blev utmärkt på kartan i början av 1900-talet. På den tiden var den kring 500 meter lång, och sträckte sig mellan Svartån i nordost till Kilamossen i sydväst. Man antar att kanalen varit en del av vattenleden från inlandet till havet Idag finns det en ca 200 meter lång, 10 meter bred och 2,5 meter djup del kvar av utgrävningen.


Namnet Grabbe i kanalens namn kommer från häradshövdingen Måns Andersson Grabbe som byggde Grabbacka och hans son Nils Månsson Grabbe som var känd som partigängare (gerillakrigare).


Den första skriftliga uppgiften om Grabbes kanal är från 1879, och då gjordes de första forskningarna på området. Vid arkeologiska utgrävningar har man hittat kopplingar till yngre stenåldern, men sannolikt kan man datera kanalens historia till medeltiden.


Kanalen ligger belägen vid den lägsta delen av Lojoåsen, och har antagligen använts för att underlätta flyttningen av båtar från Svartån till havet. Enligt en del forskningsresultat har det funnits trösklar i kanalen, vilka kan ha fungerat som slussar. Kanalen anses också ha används för att frakta byggnadsmaterial till Raseborgs slott och Grabbacka då de byggdes. Många tror också att det troligtvis inte har funnits vatten i kanalen eftersom den ligger belägen på så hög nivå.


I sin bok “Vallar och murar” skriver Lars Nyberg att kanalen sannolikt grävdes i samband med järnvägsbygget för att tömma det träsk i vilket bangården är byggd.

Lars Nyberg: Vallar och murar, sid.14

I området kring Grabbes kanal har man hittat flera fornminnen som tyder på att området har länge varit ett lockande område för bosättning. Man har bland annat hittat sten-, brons- och järnåldersgravar.


Olof af Hällström har undersökt kanalen år 1936, och år 1974 blev kanalen undersökt av arkeologerna Christian Carpelan och Milton Nunez. Efter det gjorde Carpelan en ny undersökning av kanalen år 1976. Med hjälp av de undersökningarna har man kunnat datera kanalen till 1160 (+/- 100 år) och 1290 (+/- 100 år).


Området sköts regelbundet av Karis musei- och hembygdsförening r.f. för att bibehålla kanalens form. Man försöker motarbeta erosionen av kanalbankarna.

2018 (Wilma Lindvik)

2018 (Wilma Lindvik)

Källor

Lars Nyberg: Vallar och murar

https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=220010055

https://karis.hembygd.fi/Site/Data/969/Files/GRABBES%20KANAL%20text1.pdf

http://kanaler.arnholm.nu/skandinavien/finland/grabbes.html
Wilma Lindvik