Karis under andra världskriget

Under åren 2002 - 2009 pågick ett stort lokalhistoriskt projekt vid Karis-Billnäs gymnasium, kallat Karis under andra världskriget. Projektet resulterade bl.a. i fyra forskningsrapporter.


Böckerna kan köpas från KBG:s kansli (I krigets skugga är tyvärr slutsåld).

"I Karis-Billnäs gymnasium har Ni gjort ett imponerande arbete! Er publikation är verkligt högklassig. Krigsarkivet är också mycket tacksamt för de fel Ni påpekat. Felen i vår databas rättas omedelbart."

Jukka Helle

förman

Krigsarkivet

Boken, som publicerades 2006, handlar om hur Karis och Alingsås blev vänorter.

"En fantastisk bok"

Alingsås Tidning

"Boken ger en heltäckande bild av försvarsåtgärderna i en strategiskt viktig ort."

Västra Nyland


"En välredigerad, vacker och lokalhistoriskt intressant bok."

Hbl

"Det är ett lokalhistoriskt storverk som nu avslutas, i och med att den fjärde volymen i Karis-Billnäs gymnasiums serie Karis under andra världskriget finns på bokhandelsdiskarna. "

Västra Nyland