Sankta Katarina kyrka

Kyrkan 1947 (Runar Bäckström)

2022 (Justus Reichel)

Sankta Katarina Kyrka i ligger omkring 2,5 km från Karis centrum. Kyrkan tillhör församlingen Karis-Pojo svenska församling.

Karis kyrka är en medeltida kyrka som invigdes 1470. Man antar att det har funnits en träkyrka på samma plats i början av 1400-talet före den nuvarande gråstenskyrkan (väggar av natursten).

I kyrkan finns en sakristia, byggd av sten, från 1300-talet. Från samma tid omtalas Karis kyrksocken (landsortsförsamling som hade funktion som borgerlig landskommun och beskattningsenhet).

Kyrkan beskrivs som en hallkyrka (dvs. en flerskeppig kyrkobyggnad där sidoskeppen är lika höga som mittskeppet) med tre skepp. Kyrkan har stjärnvalv i mitten och kryssvalv i sidoskeppen. Kyrkan har tre ingångar. 1796 fick kyrkan tre nya fönster på den norra sidan och ett nytt fönster på den södra sidan vilket ledde till en betydligt ljusare kyrka. Originalaltaret i tegel förstorades 1849 och fick ett rundat knäfall.

(Nicole Udd 2015)

I kyrkan finns ett triumfkrucifix som är från 1450-talet, gjort av Johannes Ljunge. Triumfkrucifixet anses vara ett av de bästa medeltida konstverken i Finland. Triumfkrucifixet är en symbol för att Jesus uppstod från det döda och att han vann över döden. Triumfkrucifixet flyttades tillbaka till sin paradplats i triumfbågen hösten 2011.

(Nicole Udd 2015)

Det finns träskulpturer, t.ex. den sörjande Maria gjord på 1300-talet i Lübeck, i kyrkan. Glasmålningen framme i kyrkan är gjord år 1948 av Gunnar Forsström. Den föregående glasmålningen förstördes av granatsplitter under andra världskriget.

Predikstolen som finns i kyrkan är en gåva från länsman Hindrik Eriksson och hans maka, från 1703. Kyrkan har en mekanisk orgel med 28 stämmor. Den är byggd av Kangasala orgelfabrik på 1980-talet.

(Nicole Udd 2015)

I slutet av 1700-talet vitkalkades hela kyrkan, målningar målades över. Först år 1937 knackade man fram kalkmålningarna igen, likaså murytan på pelarna. I kyrkan fanns ursprungligen väggmålningar av apostlar och profeter. Dock finns bara en del kvar i dag, t.ex. Jeremias och Petrus. År 1976 gjorde textilkonstnären Barbro Gardberg kyrkotextilier för kyrkan. I kykorummet finns även tre stycken begravningsvapen för släkterna Stålarm, Björnram och Löwe.

1979-1980 renoverades kyrkan under ledning av arkitekt Rejström och den senaste renoveringen ägde rum 2007 under ledning av Esa Karhumaa.

I dag ordnas gudstjänster i kyrkan varje söndag, men förutom det används kyrkan till dop, konfirmationer, begravningar och vigslar. Även andra evenemang som konserter eller lovsångs- och förbönskvällar förekommer.

Nära kyrkan finns ett klocktorn som blev färdig 1768. Ena klockan är från kyrkans tidigaste år, 1477. Kyrktornet är byggt i norditaliensk barockstil.

Klockstapeln 1941 (Runar Bäckström)

(Nicole Udd 2015)

Kyrkan 1941 (Runar Bäckström)

(Nicole Udd 2015)

Kyrkan 1941 (Runar Bäckström)

(Nicole Udd 2015)

Kyrksjön 1941 (Runar Bäckström)

(Nicole Udd 2015)

Vägen till kyrkan i höstdräkt 1948 (Runar Bäckström)

(Nicole Udd 2015)

Stora prästgården (Nicole Udd 2015)

Med tillstånd av Johan Lönnberg

2018 (Nicolina Nynäs)

Nicole Udd