Brobacka fornminnesområde

2018 (Julia Mervasto)

Brobacka fornminnesområde ligger vid Läppträsk och den rika floran berättar om mänsklig verksamhet under en mycket lång tid. På detta område finns spår av bebyggelse ända från järnåldern fram till 1900-talet. Brobackaområdet består av två kullar varvid den norra kullen består av ängsmark och tallskog. Södra kullen består av hasselsnår och granskog.


De äldsta fornlämningarna i Brobacka har daterats till den yngre romerska järnåldern, som betyder 200-400 e.Kr. På den södra kullen finns två fyrsidiga stensättningar och i omnejd av de fyrsidiga stensättningarna finns spår av historisk tid. De fyrsidiga stensättningarna är gravar från folkvandringstiden, som inföll mellan tiden 400 och 600. I dessa gravar har man funnit delar av spännen, pärlor, spjutspetsar och spiralring i brons. Det sk Karisspännet hittades här och har daterats till Merovingertiden dvs 600-800 talet. Fyndet har användts som modell för Kalevala korus Karisspänne. Man tror att spännet är en offergåva som lagts i graven vid ett senare skede.

2018 (Julia Mervasto)

På Brobackaområdet finns också andra typer av rösen och stensättningar. Av dessa anses en del vara gravar från järnåldern. En del vittnar om sådant som uppkommit senare, hus och åkerbruk. Den rika floran består av bergs- ängs- och lundväxter på Brobacka.

2018 (Julia Mervasto)

www.kyppi.fi (Brobacka, Raseborg)

https://mobiguide.fi/m/karis_m/karis_sve/brobacka_fornminnesomrade/ 12-9-18Julia Mervasto