Grabbacka slott

Grabbacka slottsruin (Jan-Erik Till)

Grabbackas forna borg kan idag återfinnas som en ruin, som skiljer sig från de andra borgarna i Karis, eftersom den var ett privatägt herrgårdsslott. Måns Andersson Grabbe anses vara Grabbackas grundare eftersom han lät mura den äldsta delen av slottet, vars murningssätt liknar mycket Karis kyrkas (invigd 1470). Detta faktum har gett en ledtråd om när slottet byggdes. Emellertid nämns Grabbacka för första gången i skrift år 1526. Året 1525 övertog Nils Grabbe slottet efter att ha delat upp arvet efter sin far (Måns Grabbe) med sin bror. Grabbacka slott byggdes till sista gången på Erik Stålarms tid (närmare bestämt 1550-tal) varefter slottet började förfalla efter att ”gården hade fallit i svaga händer” och efter branden år 1672 ödelades slottet helt.


Grabbacka slott byggdes i tre våningar och som byggnadsmaterial användes tegel och gråsten. Av alla de tre våningarna finns endast bottensvåningens murar och källaren kvar. Förutom detta hade Grabbacka en egen liten hamn intill den forna Kungsån, som fungerade som farled mellan Läppträsket och Raseborgs slott. Denna farled kunde användas av seglare ännu på 1500-talet och mätningar påvisar att ån skulle ha varit ca. 15- 20 meter bred vid Grabbacka hamn. Detta har man kunnat påvisa eftersom man på 1830-talet fann ett fartygsskrov invid Grabbacka. Resterna av den forna kungsån kan man idag se som en stor bäck nedan om Grabbacka borgberg på en åker. Grabbacka slottsruin återupptäcktes först på 1930-talet efter att ha varit täckt av vegetation och jordlager.


Jonas Selenius


Källor

Lars Nyberg, Terrassernas budskap, Ekenäs 2001 (s. 29)

Lars Nyberg, Vallar och murar, Ekenäs 1991 (s. 10- 11)

Hembygdsnämnden i Karis, Karis fordom och nu, Karis 1970 (s. 40- 42)

Henrik Ekberg, I borgens skugga, Karis 2006 (s. 36)

http://uppslag.kaapeli.fi/bin/view/Uppslagsverket/Grabbacka (3.3 2014)

http://www.visitsouthpointfinland.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3Araseborg-grabbacka-slottsruin&catid=74%3Asevaerdheter-i-vaestra-nyland&Itemid=33&lang=sv (3.3 2014)