Junkarsborg

Junkarsborg 1975 (Stig A. Nyström)

Junkarsborgs anspråkslösa ruin ligger belägen på en ö (som var tidigare en bergig udde) i Svartån invid Päsarträsket. Junkarsborg byggdes för att kunna användas som en viktig bevakningsplats av trafiken på Svartån, som var en förbindelse mellan Östersjön och Lojo sjö. Den bergiga udden, som slottet stod på, dämde upp ån till en fors som på Hjalmar Linders tid förbättrades genom att spränga en ny huvudfåra (gjorde udden till en ö) för att tillfredställa Svartås nya kraftverks behov.

Junkarsborg 2012 (Lovisa Till)

Junkarsborg var företrädaren till Raseborgs slott. Junkarsborg var ursprungligen en träborg, som byggdes någon gång mellan 1100- och början av 1200-talet. Ännu är slottets allra tidigaste historia okänd. Träborgen förstördes i en brand och byggdes upp på nytt under 1300-talet i trä och sten. Man tror att slottet övergavs åt sitt öde innan 1400- talet.

Idag kan man finna på ön en cirka 60 meter lång vallgrav och en stenbrunn. Av själva slottet finns det inga murar eller dylikt kvar, endast olika jordvallar kan berätta lite om slottets storlek och läge. Efter noggrannare undersökningar av borggården och dess omgivning har man kommit fram till att Junkarsborg torde ha bestått av en förborg och en huvudborg samt att den hade ett flertal träbyggnader på borggården. I och med arkeologiska utgrävningar har man funnit bland annat 1300- tals mynt, metallföremål och ben.

Junkarsborg 2012 (Lovisa Till)

KBGare på exkursion 2012 (Jan-Erik Till)

Jonas Selenius

Källor:

Lars Nyberg, Vallar och murar, Ekenäs 1991 (s. 17)

Hembygdsnämnden i Karis, Karis fordom och nu, Karis 1970 (s. 37)

Henrik Ekberg, I borgens skugga, Karis 2006 (s. 29)

http://www.visitsouthpointfinland.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=180:raseborg-junkarsborg-slottsruin&catid=74:sevaerdheter-i-vaestra-nyland&Itemid=33&lang=sv (7.4 2014)

http://www.kulturmiljo.fi/read/asp/rsv_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2096 (11.3 och 7.4 2014)