Slaget vid Landsbro 1713

(Jonas Selenius)

”Här vid Landsbro stredo tappre män för hembygd och fosterland den 22 augusti 1713”

Inskriptionen på det resliga monumentet vid Landsbro syftar tillbaka på den dag för drygt trehundra år sen då ryska trupper stred mot svenska soldater i Karis. Slaget vid Landsbro tog bara ungefär fyra timmar och förlusterna blev relativt små. På den svenska sidan var förlusten fyrtio man, medan ryssarna förlorade tretton man. På båda sidor sårades också ett antal soldater. Man kör förbi Landsbromonumentet utan att skänka en tanke åt de tappra män som försvarade vår landsbygd mot ryskt angrepp.

Slaget inträffade under stora nordiska kriget (1700-21). För Finlands del kom kriget att innebära en rysk ockupation, stora ofreden (1713-21).

Den 2 maj 1713 seglade Peter den store iväg från Kronstadt. Hans mål var att komma södra kustvägen till Åbo. Peter den stores trupper intog Helsingfors den 10 maj. Staden brändes ner av de svenska trupperna som hade i uppgift att försvara staden.

De första ryska styrkorna anlände till Karis i början av augusti. Landsbron hade bränts ner före det som ett försvar, men det störde inte ryssarna det minsta. De slog läger på kyrkbacken, rev ett antal omkringliggande byggnader och byggde en ny bro av timret. Ryssarna tog sig över ån, tågade genom Pojo och kom till slut till Bjärnå. Där vände de, vandrade tillbaka och slog läger i Landsbro, Kroggård, Högben och Svartå. Därifrån fortsatte de österut, men återvände några dagar senare.

En svensk-finsk trupp hade nu, under ledning av Johan Stiernschantz, fått i uppdrag att försvara den södra kustvägen mot Åbo. Stiernschantz bestämde sig för att postera vid Landsbro. Den provisoriska bron som ryssarna hade byggt över ån förstördes, och med hjälp av granar försökte man göra ån oöverkomlig. Man placerade ut långa granar med roten mot stranden och toppen mot fiendens anfallsriktining. Man hann ändå aldrig bli riktigt klar med detta innan ryssarna kom och slaget vid Landsbro tog sin början.

Den 22 augusti 1713 kl. 8.00 på morgonen gick ryssarna till attack. De hade drygt 13 000 man på sin sida. Svenskarna, med sina 500 man, var tydligt underlägsna fienden men gav ett relativt starkt motstånd. Ryska trupper gick över ån vid Svartå bruk, där Stiernschantz hade placerat en trupp, och kom på så sätt bakom ryggen på svenskarna.

Stiernschantz med trupp lyckades hålla fienden under kontroll i fyra timmar. Sedan blev svenskarna tvungna att retirera. Efter det utkämpades det även ett några timmar långt slag i Skuru.

Den 22 augusti 1934 restes en minnessten över slaget vid Landsbro. Monumentet är skapat av skulptören Bertel Nilsson och består av en fyra meter hög granitpelare.


Monumentet invigs 1934 (privat)

2014 (Jonas Selenius)

Stiina Tolvanen


Källor:

Henrik Ekberg, I borgens skugga, 2006

Hembygdsnämnden i Karis, Karis fordom och nu, 1970

Västra Nyland, 6.4.2013.