Billnäs

Billnäs bruk under 1940-tal sett från Flaggberget. Kortet ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)

Billnäs arbetarbostäder som uppfördes på nytt efter branden 1775. Kortet från 1950-talet. Ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)

Arbetarbostäder. Kortet postat 14.6 1968

2016 (Kristoffer Kämpe)

Billnäs kraftstation, forsen, pannrummet och snickeriet. Foto: Karjaan Valokuvaamo på 1930-talet. Ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)

2022 (Olivia Pettersson)

Kraftstation fån 1921 efter August Sandsunds ritningar. Kortet från 1940-tal. Ej postgånget.

2016 (Kristoffer Kämpe)

Sädesmagasinet byggdes 1778. Kortet postat 24.6 1958.

2016 (Kristoffer Kämpe)