Motståndet mot förryskningen

Läsåret 2012-13 arbetade en grupp vid KBG med förryskningstiden i Karistrakten. Jobbet resulterade i följande uppsatser:

Vår Gud är oss en väldig borg

- eller hur Karisborna tystade sin kyrkoherde med psalmsång

Vi ä nog alla här men ingin jävel kommer dit!

- eller hur Karisborna vägrade göra rysk värnplikt

Med pennan mot Bobban

- eller hur kampen fördes med illegala tidningar, t.ex. Karis Kungörelser

Deltagarna Patrik Hafström, Victoria Juslenius, Andreas Lindén, Elin Lönnberg, Lovisa Till och Ida-Sofie Valtanen i jobb vid Brages Pressarkiv.