Flygplan över Karis

Under 1930-talet visste man inte mycket om Sovjetunionens flygvapen. Man måste gissa sig till det totala antalet flygplan. En del visste man dock om de olika planens prestanda och ännu mer kom fram under det spanska inbördeskriget. Den totala siffran flygplan som Sovjetunionen ansvarade över före vinterkriget torde ligga kring 5 000-5 500. Dock opererade endast ca 800 av dessa mot Finland under vinterkriget. Trots att Sovjet inte använde alla flygplan mot Finland var den sovjetiska övermakten förkrossande. De plan som bombade Västnyland kom från flottans förband som hade sina baser i Paldiski (Baltischport eller Rogersvik).


Det sovjetiska propagandamaskineriet påstod bestämt att Sovjet endast bombade militära mål bakom fronten. I praktiken bombade de sovjetiska planen civila bostadshus och det hände t.o.m. att jaktplanen attackerade enskilda människor.


Västnyland utsattes för omfattande luftangrepp under vinterkriget. Hangö och Russarö, broarna i Ekenäs, bangården i Karis och kalkfabriken i Virkby var begärliga mål för det sovjetiska flygvapnet. Dessutom var det västnyländska luftrummet ett slags genomfartszon för bombplan på väg från Baltikum till t.ex. Tavastehus och Tammerfors. På återvägen hände det att de sovjetiska flygarna gjorde sig av med sina återstående bomber – lite var som helst.


De flygplanstyper som sågs ovanför Karis under vinterkriget var oftast olika Polikarpov jaktplan och bombplanet Tupolev SB-2.

Polikarpov I-15

Enmotorigt dubbeldäckat jaktplan, max hastighet 360 km/h, bomblast 100 kg, räckvidd 720 km, fyra maskingevär.

Teckning: Stig A. Nyström

Polikarpov I-153

Vidareutveckling av I-15, indragbara landningsställ, max hastighet 432 km/h. Här i finska flygvapnets färger.

Teckning: Stig A. Nyström

Polikarpov I-16

Endäckat jaktplan med indragbara landningsställ. Världens bästa jaktplan när det lanserades i mitten av 1930-talet. Max hastighet 465 km/h, bomblast 100 kg, räckvidd 700 km, fyra maskingevär.

Teckning: Stig A. Nyström

Iljusin DB-3

Tvåmotorigt bombplan, bomblast 940 kg, max hastighet 410 km/h, räckvidd 2600 km.

Teckning Stig A. Nyström

Tupolev SB-2

Tvåmotorigt bombplan, max hastighet 410 km/h, bomblast 600 kg, räckvidd 1200 km.

Teckning Stig A. Nyström

Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: Försvaret av Karis, Ekenäs 2007