KBS var en bra skola

Bruno Lönnberg, professor emeritus, elev i KBS 1951-59

talar vid skolans hundraårsjubileum 4.10 2014.

(Lovisa Till)

Talet: Karis-Billnäs Samskola var en bra skola

KBS var en bra skola.pdf