KBS under kriget

Karis-Billnäs samskola, det gamla huset som brann (privat)

Karis-Billnäs samskola grundades år 1914 och låg vid Bulevarden där Katarinaskolan ligger idag.

I början var skolan en femklassig mellanskola men 1.9.1939 inledde även gymnasiet sin verksamhet i och med att det startades en sjätte klass i skolan.

Skolåret 1939 inleddes normalt trots oroligheterna mellan Tyskland och Polen, men redan 13.10 fick man problem när militären behövde skolbussarna. Det här gjorde att elever från Fiskars och Lojo blev utan skolskjuts. 18.10 krävde militären dessutom att soldater skulle få bo i skolan. 21.10 kom den första truppen, Er.P.20, som senare blev skickade till Hangö och till Viborg under vinterkrigets slutskede.

Er.P.20, första kompaniet vid KBS hösten 1939 (privat)

Det här gjorde att elevernas skoldagar inte blev särskilt långa och det fanns dåligt med rum att hålla lektion i vintern 1939-40. Man försökte ordna rum runt om i Karis, bl.a. användes Frälsningsarméns och Betels utrymmen.

Nästa trupp, Er.P.23, anlände efter vinterkrigets slut och avlöstes sedan av andra växlande förband tills skolan frigjordes i juli och hastigt städades upp. I landets läroverk förlades vårterminen 1940 till tiden 1.8 - 21.9 1940. Även läsåret 1940-41 beskars i båda ändarna.

I och med gymnasiets tillkomst blev det väldigt trångt i skolan. Därför byggde man till hösten 1941 men efter ett mindre försiktigt tilltag lyckades man få sågspånsfyllningen att fatta eld, vilket resulterade i att skolan brann ner.

Under brinnande fortsättningskrig byggdes ett nytt hus av sten för Karis-Billnäs samskola. 17.10 1943 invigdes den nya skolan.

Kriget beskar hårt gymnasiets sex första läsår, bl.a. var ju både elever och lärare inkallade i armén. Trots det kunde man ordna de första studentskrivningarna våren 1942

Efter den första studentdimisionen 30.5 1942, framför Betel. (privat)

De första studenterna skriker ut sin glädje på köpingens gator. (privat)

David Lillqvist

Läs mera i Karis-Billnäs gymnasium: I krigets skugga. Ekenäs 2009