Karis-Billnäs samskola

Den första skolbyggnaden, som brann ned under andra världkriget (med tillstånd av Johan Lönnberg)

2018 (Nicolina Nynäs)

(Runar Bäckström)

Karis-Billnäs samlyseums skolbyggnad år 1952 före tillbyggnaden i början av 50-talet. På vintern fanns skridskobana på samma plats som vattensamlingen. 1957-58 byggdes en klassrumsflygel i anslutning till huvudbyggnaden t.v. Dessutom byggdes en fristående gymnastik- och slöjdsalsflygel vinkelrätt t.v. (Runar Bäckström)

1973 (Stig A Nyström)

2015 (Tiia Jalkanen)