Herrmans handelsträdgård

herrmans_handelstradgard.pdf

Frida Nybergs uppsats ingick ursprungligen i slutrapporten för projektet Stigen. Karis-Billnäs gymnasium och Karis gårds- och bostadsförening 2008.

Josef Herrmans fjärde från vänster 1934 (privat)

Vid Bulevarden 1930-tal (privat)

Vid Bulevarden 1930-tal (privat)

Vid Bulevarden 1930-tal (privat)

Herrmans villa 1934 (privat)

Villan från gårdssidan 1930-tal (privat)

Herrmans butik vid Köpmansgatan, 1930-tal

Herrmans fröhandel vid Köpmansgatan, 1930-tal (privat)

Herrmans handelsträdgård överst i mitten av bilden, på båda sidor av Kyrkogatan 1975. (Stig A. Nyström)

Nya bron vid Landsbro 1951. Herrmans växthus i bakgrunden. (Runar Bäckström)

Direktör Josef Hermans bostadshus Villa Rosenhägn i slutet av 1950-talet. (Runar Bäckström)

2014 (Jan-Erik Till)

(Privat)

Helge Lundströms bilder från växthusen:

2006, i samband med arbetet med projektet Stigen kunde man ännu hitta spår av växthusen. (Jan-Erik Till)

2014 fanns det knappt något kvar (Jan-Erik Till)