Torget

Nya brandkårshuset invigs 1.5 1934. Nya och gamla brandkårshuset på samma bild. (Med tillstånd av Johan Lönnberg)

(Jennifer Österberg)

Brankis sett från torget (Runar Bäckström)

Brankis ca 1970 (Patrick Lönnberg)

Förstamajpublik på Karis torg år 1946. Torgets ytskick verkar något halvfärdigt och ojämnt vilket möjligen kan bero på det faktum att här under krigsåren fanns ett allmänt skyddsrum och att torget då bilden togs inte hunnit återställas. Det bostadshus som syns närmast brandkårshuset till höger är idag borta. Där är nu idag en gräsplan på Karis Tryckeris tomt. Just till höger ovanför mössan på mannen i förgrunden till vänster skymtar profilen till Sjundeå Mekaniska Verkstads träbyggnad med plant tak. På samma tomt reser sig i dag det av Ville Wiklund uppförda affärs-bostadshuset, vid Centralgatan 59 – d.v.s. den nyare lägre delen. (Runar Bäckström)

2015 (Jessica Tunn)

Dåvarande köpingshuset år 1952 ser något naket ut utan täckande vildvin på väggarna och utan ortens vapen på gallret mellan takpelarna. Ej heller Eurydike med bassäng finns ännu, flaggstången står solo, prydnadsbuskarna och blomsterprakten på fasadsidan saknas likaså.

Dåvarande köpingshuset=nuvarande stadshuset ritat av Hilding Ekelund blev inflyttningsklart år 1945. (Runar Bäckström)

2015 (Jessica Tunn)

Köpingshuset 1980 (Stig A. Nyström)

Köpingshuset 2013 (Sofia Lappalainen)

Karis manskör (ca. 40 sångare) sjunder på första maj på köpingshusets trappa inför ungdomlig publik iförda vita sångarmössor i början av 50-talet. Dirigenten med ryggen mot kameran är förmodligen Verner Hinds. Lägg märke till småpojkarnas klädsel, golfbyxor o. knäbyxor.

2014 ( Eva Westerlund-Jäntti)

Publiken på denna första maj-bild tagen 1952. Applåderar åt Karis manskör som sjunger på dåvarande köpingshustrappan. Men det intressanta med fotot är att bostadshuset för Mjölbolsta sjukhus anställda saknas i fonden t.v. och att Karis Telefons gamla centralbyggnad av trä med tegeltak syns och står kvar i fondens mitt. (Runar Bäckström)

2015 (Jessica Tunn)

Bildtexterna till Bäckströms foton är fotografens egna.