Pumpviksområdet

Pumpviken i förgrunden, Västra Nylands yrkeskola och längt i bakgrunden Herrmans trädgårdsanläggningar 1974 (Stig A Nyström)

2022 (Justus Reichel)

Västra nylands yrkesskola 1971 (Stig A Nyström)

2022 (Olivia Pettersson)

Stabsgatan 1972 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1972 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1973 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1986 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

(Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1992 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1972 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Bryggeriet (Karis Svagölsbryggeri) 1972 (Stig A Nyström)

Bryggeriet brinner 1980 (Stig A Nyström)

Bryggeriet (vita huset) 1972 (Stig A Nyström)

På området byggdes Västra Nylands folkhögskolas nya byggnader.

1980 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

När folkhögskolan byggdes försvann även pumpvaktarns hus. (Stig A Nyström)