Nils Grabbegatan

Nils Grabbe

Man vet inte mycket om Grabbes släkt men man vet att Nils Grabbe var son till häradshövdingen Måns Andersson, som sannolikt lät bygga Grabbacka.


Nils Grabbe nämns redan under hösten 1521 bland det danska partiets motståndare i Finland. Grabbe stödde alltså upprorsmakaren Gustav Vasa i dennes krig mot danskarna.


Nils Grabbe var den första kända finländaren som utförde gerillakrig


När dansken Sören Norby våren 1522 besegrat de svenska upprorstrupperna i Finland och tvingat dem att retirera över Bottenviken stannade Grabbe kvar och fortsatte sin kamp. Det var vid detta skede som Grabbe samlade ihop en gerillatrupp och började kriga mot danskarna. Man opererade med skärgårdsbåtar i kusttrakterna från Borgå i öster till Kumo gård i väster – och mycket framgångsrikt.


När Gustav Vasa förde sin armé till Finland blev Grabbe befälhavare för trupperna och 1523 ledde han belägringen av Viborgs slott.


Efter kriget belönades Nils Grabbe av Gustav Vasa på många sätt. Bl.a. utsågs han 1524 till slottsfogde på Raseborg. Senare fick han samma uppgift i Viborg.


I Viborg skötte Grabbe Sveriges Rysslandspolitik rätt självständigt och inte alltid på ett fredligt sätt. Gustav Vasa som ville ha fredliga förbindelser med Ryssland tröttnade till sist på Grabbe och avskedade honom. Grabbes tid vid makten var därmed slut

Patrik M. Lönnberg och Julia Mervasto

Källor:Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden av Jully Ramsay. 1916Suomen kansallisbiografia 3, 2004https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_M%C3%A5nsson_Grabbehttps://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=13118http://runeberg.org/frfinl/0157.html

ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2017 (Nicolina Nynäs)

(Med tillstånd av Johan Lönnberg)

2018 (Nicolina Nynäs)