Minigolf på Långnäsängen

1952. Miniatyrgolfbanan på Långnäsängen var mycket populär på sin tid. I synnerhet pensionärer sågs ofta där – varom denna bild vittnar. Det är Teodor Westerlund som just gjort slag i saken.

Han tillhörde i sin ungdom i 20-talets början KIK: s framgångsrikaste idrottsmän. (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

Av Karis Idrottsklubb upprätthållna miniatyrgolfbanan invigs sommaren 1952 på Långnäsängen ungefär där Barnens gård idag står. Invigningsslaget görs av köpingsdirektör Erik Nygård, KIK: s sekreterare Erik Tenlenius för bok- och fullmäktigeordföranden Lars Nyberg väntar på slagtur. Området som KIK fick hyra av köpingen var ca 1300 kvadratmeter stort. I bakgrunden syns Froms affärshus – idag med något ändrad fasad och tillbyggt av nya ägaren ”Fix” Svenska Trikå Ab. (Runar Bäckström)

Efter köpningsdirektör Erik Nygård är fullmäktige ordföranden Lars Nyberg i tur med golfklubban. Bilden tagen vid miniatyrgolfbanans invigning år 1952. KIK hade hyrt golfbaneområdet av Karis köping. (Runar Bäckström)

Till invigningen av den av KIK upprätthållna miniatyrgolfbanan på Långnäsängen 1952 hade det samlats så här talrik publik. Den rätt tomma fonden på bilden ser ju i dag något annorlunda ut. Bl.a. finns där numera svenska högstadieskolan (f.d. finska samlyceet). (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

Vy över Långnäsängen över Bulevarden mot Nabogatan. Mellan dessa gator något till vänster på bilden ligger idag f.d. finska samlyceet numera skolbyggnaden för svenska högstadiet. Trähuset högst uppe till höger om flaggstången revs för att ge rum åt ett höghus. De övriga trähusen närmare bildens mitt fanns kvar ännu 1982. (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

(Runar Bäckström)

(Runar Bäckström)

(Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

Tidigt 1950-tal (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

Våren 1953. Miniatyrgolfbanan har öppnats för säsongen. I bakgrunden till höger om det lilla tegelhuset (under furan) en intressant detalj: tandläkare Alexandra Palmen pittoreska bostadshus finns ännu på plats orivet. (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

1953. Vy från torget över dåvarande miniatyrgolfbanan och Långnäsängen med Karis Billnäs Samlyceums byggnad i fonden. På bilden saknas i förgrunden till vänster Barnens gård byggd 1959-60 och i fonden vid bulevarden till vänster hälsovårdscentralen, tidigare kallad läkargården, byggd 1965. Men den av KIK upprätthållna golfbanan var populär. Den då ringlande skolgatan syns till höger Skolgatan till höger har än idag samma ringlande sträckning trots att den asfalterades. (Runar Bäckström)

2015 (Lotta Rönnblad)

Bildtexterna till Bäckströms foton är fotografens egna.