Köpmansgatan

1973 (Stig A. Nyström)

2015 Jani Järvinen

(Jennifer Österberg)

Köpmansgatan en söndagsförmiddag år 1941. Inga bilar stör fotgängarna. En svunnen idyll – bevarad som fotografi. Enligt skyltarna fanns Ines modeaffär längst till vänster med tel.n:r 54, sedan följde en foto-atelje-affär och Västra Nylands Andelsslakteri i samma hus. I följande hus f.v. stod fröken Anni Eklund i sin konst- och pappershandel och där fanns också kaffehandeln Mocka. Närmast kamera till höger hade Arne Lindström många år sin skoaffär och sen följde Albert Lindholms hus i vilket vi minns att J.Aug. Berglunds eftr. hade sin järnhandel. Senare fanns i samma lokal Hjelt & Lindgren. (Runar Bäckström)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

Köpmansgatan sedd från västra broarmen år 1981. Jämför med bilden från år 1941!! Gatan helt förändrad. (Runar Bäckström)

2015 (Jonathan Terlinden)

1976 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

Början av 1950-tal (Runar Bäckström)

Köpmansgatan får nytt ansikte i början av 50-talet. Andelsbankens affärshus under uppförande år 1952. Lägg märke till Andelsslakteriets affär i det lilla trähuset t.v. Barnvagnen på höghusets balkong var just av tidigt 50-tals modell. Vittnar om tidigt 50-tal. VAAMO i skylten längst till vänster står för valokuvaamo eller fotoatelje. KOP:s affärshus (gentlig ägare Asunto OY Kauppiaankatu 4) är här färdigbyggt. (Runar Bäckström)

1981 (Runar Bäckström)

2015 (Jonathan Terlinden)

1973 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

1985 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

Parti av Köpmansgatan år 1953. Samtliga affärshus t.h. på bilden är numera rivna och ersatta med moderna stenhus. I huset längst till höger (under balkongen) fanns många år Hille Finnbergs kemikaliehandel. Karis Järns affärshus står i dag på samma plats. (Runar Bäckström)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

1981 (Runar Bäckström)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

1978 (Stig A. Nyström)

1979 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

(Stig A. Nyström)

2016 (Jessica Tunn)

1994 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

(Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

1960 (Jan Björklund)

2016 (Jessica Tunn)

Köpmansgatan 13 (privat)

(Jennifer Österberg)

1981 (Runar Bäckström)

2015 (Jonathan Terlinden)

Köpmansgatans (no. 15) och Högbergsgatans hörn – en svunnen idyll – en första maj dag 1952. Huset i bakgrunden t.h. - numera rivet – var skomakare Takolanders. Konsum byggde senare sitt varuhus på samma ställe kiosken är också numera ersatt av en modernare sådan och häcken den är borta. (Runar Bäckström)

2016 (Jessica Tunn)

2022 (Olivia Pettersson)

Denna bilds fond till höger är egentligen en bisak, men i detta fall huvudmotivet. Det visar oss i stympad version ett hus i trä-Karis som försvunnit. Det är V.J. Arhippainens kombinerade affärs- och bostadshus vid Köpmansgatan 17. I detta hus hade nämnda Arhippainen sin beklädnadsaffär allt sedan 20-talet. Han bodde också med sin familj i huset. Skådefönstrena bakom den söndagsflanerande persongruppen tillhörde A. Selenius pappers- och bokhanddel. 1958. (Runar Bäckström)

2016 (Jessica Tunn)

Storstrejken 1956. Strejktåget 16.3 1956 samlade 650 deltagare. (Med tillstånd av Johan Lönnberg)

2018 (Nicolina Nynäs)

1983 (Stig A. Nyström)

2016 (Jessica Tunn

Bröderna Herrmans kombinerade affärs- och boningshus till vänster och Allan Lindströms till höger. I Herrmanska huset numera beklätt med grön fasadplåt fanns förr: blomsterhandel bröder Herrmans eftr., inneh. Tora Walls och Röksalong, innehavare Beatrice Kullberg. I Lindströmska huset numera mineritbeklätt, fanns bl.a. från höger räknat : Selenius & co, pappers- och bokhandel, Radiosport, innehavare Martti Lonnavuori, AGNE blomsterhandel, innehavare makarna Möller. (Runar Bäckström)

2015 (Jonathan Terlinden)

1986 (Stig A. Nyström)

2015 (Jonathan Terlinden)

(Jennifer Österberg)

(Jennifer Österberg)

(Jennifer Österberg)

Bildtexterna till Bäckströms foton är fotografens egna.