John Gardbergs gata

John Gardberg var rektor för Karis-Billnäs samskola 1929-1963, vilken inrymdes i samma byggnad som Katarinaskolan idag. Samskolan var ett privat läroverk som hade grundats 1914. Nuvarande byggnad restes under fortsättningskriget, den gamla träbyggnaden brann ner 1941. En tidigare skolbyggnad i trä hade även brunnit ner 1918.

John Gardbergsgatan fick sitt nuvarande namn 2016

John Gardbergs gamla hus står bredvid Katarinaskolan på Nabogatan, bara ett stenkast från John Gardbergs gata. Gardberg hade ritat huset själv i gustaviansk stil, och det byggdes 1937. Hans barn bodde ännu i huset under 2000-talet. Föreningen Gardberg center rf grundades 2004, i första hand för att restaurera det gamla rektorshuset.

Gardbergs hus 2020

John Gardberg var historiker och folklivsforskare. En folklivsforskare skulle idag kallas etnograf, men innebörden var att han studerade bondebefolkningens (folkets) liv och sedvänjor. För en stor del av historikerna på den tiden var det viktigt att undersöka gamla traditioner och gammal kunskap hos vanligt folk. Det var viktigt för dem eftersom samhället höll på att förändras, det blev mer modernt och folk flyttade in i städerna, och i takt med denna förändring föll mycket av den gamla kulturen i glömska. Karis genomgick även en industrialisering och urbanisering under det tidiga 1900-talet eftersom det hade blivit en järnvägsknutpunkt.


John Gardberg var född och uppväxt i Åbo, och han var bland de första magistrarna som fick sin examen i det nygrundade Åbo Akademi år 1927. Han kom till Karis 1929, och utmärkte sig tidigt på orten genom att vara starkt emot Lapporörelsen. Gardberg var en borgerlig politiker, men han hade en väldigt fast demokratisk samhällssyn. Lapporörelsen var ganska populär i Karis, åtminstone i början av sin tid på 1930-talet. Gardberg hade deltagit frivilligt på den vita sidan i inbördeskriget, och var även efter inbördeskriget med i skyddskåren. Genom sin roll i den lokala skyddskåren i Karis kunde han påverka opinionen mot en mera Lappokritisk riktning.


Frågor om den svenskspråkiga befolkningens framtid i Finland var även viktig för John Gardberg, och han deltog aktivt både i politiken och i föreningslivet i Karis. Han skrev även på äldre dagar det som ännu är två standardverk om Karis historia, ett om 1600- och 1700-talet, och en översikt som sträcker sig till modern tid under 1900-talet

Victor Wilson

student 2004, KBG