Järnvägsstationen

Karis station i slutet av 40-talet. Posthuset till vänster på bilden. Stationsbacken i bakgrunden. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

En smällkall februaridag på Karis järnvägsstation den tiden när loken eldades med ved. Troligen 1948. År 1970 revs stationshusets yttersta låga del till höger. Den då rivna delen var med ett smalt prång avskild från huvudbyggnaden och fungerade bl.a som bostad för stationsinspektorn. (Runar Bäckström)

Järnvägsstationen i Karis en junidag år 1981. Posthuset t.v. och det fristående huset som bl.a var stationsinspektorns bostad längst t.h. är nu rivna. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

Avgångstidsskyltpelare på Karis järnvägsstation c:a 1950 (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

2022 (Olivia Pettersson)

2014 (Lovisa Till)

Utsikt från Alingsåsgatan över järnvägsstationen med senare rivna posthuset till vänster och järnvägsbron till höger. En smällkall februaridag år 1948 eller 1949 då loken sände ut en bolmande tjock rök och köpingsborna tog sig fram med sparkstötting. Stolpen med vägvisare och kilometersavstånd saknas i dag. Loken eldades ännu med ved. (Runar Bäckström)

Utsikt över järnvägsbron med bl.a. nu rivna gamla posthuset t.v. i förgrunden. 50-talets början. Vid Köpmansgatans västliga ända - närmast järnvägen - står ännu det s.k. Björklundska huset kvar. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

1980-tal, utsikt från Alingsåsgatan över bangården t.v. och järnvägsbron t.h. Bron var avstängd för trafik pågrund av reparation. Endast en provisorisk träbro för gångare och cyklister hade byggts till på betongbrons östra sida. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

2022 (Olivia Pettersson)

Vy över trä-Karis från stationsberget med järnvägsstationen och järnvägsbron i förgrunden samt Köpmansgatan t.v. i bakgrunden. I bakgrunden t.h. avbildade Karis-Billnäs samlyseum brann genom eldsvåda samma år (1941) och detta foto är sålunda ett av de sista som tagits av träbyggnaden i fråga. Nytt skolhus av sten byggdes sedan på samma plats 1942-43. (Runar Bäckström)

Vy  från stationsberget 1950 eller 1951. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

2022 (Olivia Pettersson)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

Panoramabild – fotograferad från stationsberget – över Karis stads centrum,1980-tal. Järnvägsbron undergår som bäst reparation och förstärkning – därav det presenningtäckta partiet. (Runar Bäckström)

2014 (Jonas Selenius)

Stenhuggeriet ca 1970 (Patrick Lönnberg) 

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2016 (Nicolina Nynäs)

Bildtexterna till Bäckströms foton är fotografens egna.