Högbergsgatan

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2016 (Nicolina Nynäs)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2014 (Elin Jungar)

Froms (Runar Bäckström)

2016 (Nicolina Nynäs)

Tuominens 1976 (Stig A. Nyström)

Tex Forum 1980 (Stig A. Nyström)

kw 2014 (Elin Jungar)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2016 (Nicolina Nynäs)