Centralgatan

Ca 1960

2022 (Justus Reichel)

Centralgatan från luften 1974. Pumpviken nere till vänster på bilden. (Stig A. Nyström)

2022 (Justus Reichel)

Avsnitt av Centralgatan från Starrgränd mot Malmgatan som det såg ut 1952. Publik strömmar som bäst ut från sportplanen till höger. Trottoarerna lyste då ännu med sin frånvaro och körbanan var oasfalterad. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

1991 (Stig A. Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Karis-Pojo sparbanks stenhus t.v. på bilden byggdes 1948-49 – ritat av arkitekten Erik Lindroos. Mittemot på andra sidan Köpmansgatan HAB: trähus, tidigare ägt av F.F.From och en före detta lokal för Karis Apotek. Tidigt 50-tal. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

2022 (Olivia Pettersson)

1984 (Stig A. Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

2022 (Olivia Pettersson)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

(Med tillstånd av Johan Lönnberg)

2018 (Nicolina Nynäs)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

1974 (Stig A. Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Busstationnen byggs 1972 (Stig A. Nyström)

Busstationen 2014 (Elin Jungar)

Nya Focus 2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

2022 (Olivia Pettersson)

1983 (Stig A.Nyström)

2014 (Lotta Rönnbland)

2022 (Olivia Pettersson)

1983 (Stig A. Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

2022 (Olivia Pettersson)

(Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Lindroos köttaffär (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

2022 (Olivia Pettersson)

Esso 1948 (Runar Bäckström)

(Med tillstånd av Johan Lönnberg)

2014 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

Ca 1970 (Patrick Lönnberg)

2015 (Lotta Rönnblad)

1976 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Centralgatan med utsikt från centrum mot Kanaltorget, 1940-tal. (privat)

Centralgatan med utsikt från centrum mot Kanaltorget år 1981. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Utsikt över Centralgatans sträckning från Kanaltorget mot centrum år 1947. Ivar Sandbergs - Mjöbolsta Klemets - hus till vänster under byggnad. Längst bort i fondens mitt syns Socklänska bostadshuset av trä, i dag rivet och ersatt av ett höghus vid Centralgatan 57. (Runar Bäckström)

Utsikt över Centralgatans sträckning från Kanaltorget mot centrum år 1981. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Henrik Wickholms hus vid Kanaltorget, i hörnet av Centralgatan-Landsbrovägen byggs. Tidigt 50-tal. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

1980 (Stig A Nyström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Vy längs Centralgatan (=vägen!!) från Kanaltorget upp mot gravgården (t.v) år ca 1951. (Runar Bäckström)

Mitt hem. Centralgatan 40. De tre små fönstrena i övre våningen tillhör min ungkarlslya. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Hörnet av Freds- och Centralgatorna före de skymmande häckarnas tid och före Centralgatans asfaltering. (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

En manlig skidåkare, tre sparkstöttingåkande damer och ett häst- och slädekipage kamerafångade under färd längs Centralgatan från Fredsgatans hörn ned mot Kanaltorget en marsdag 1947.

Observera den rikliga förekomsten av höga barrträd bl.a. i bakgrunden t.v. (Runar Bäckström)

1981 (Runar Bäckström)

2014 (Lotta Rönnblad)

Bildtexterna till Bäckströms foton är fotografens egna.