Billstensgatan

(2019) Elias Ervast

Carl Billsten

Carl Billsten var Finlands första egentliga brukspatron. Han grundade Billnäs och Fagerviks bruk. Med Carl Billstens hjälp steg Fagervik till ett av rikets största brukssamhällen.


Carl Billsten föddes i en adelsfamilj 1605 i Stockholm. Hans pappa arbetade som försäljare av alkoholdrycker och hade kontakter till Sveriges dåvarande kung Karl IX. Tack vare sina kontakter var Billstens familj förmögna och kunde erbjuda en bra utbildning åt Carl. 1625 skrev han in sig vid Uppsala universitet. Efter universitet reste Carl till Tyskland och började studera i Rostock. Efter sina studier jobbade Carl en stund för kronan. Senare flyttade han till Åbo.


I brist på kontanta medel, utarrenderade kronan sina inkomstkällor. År 1631 hyrde Carl Billsten med en av sina affärspartners tyska tullen i Åbo. År 1634 förstorade han sin andel med att hyra stora sjötullen och licensen för salt. Ett år senare hyrde han tillsammans med Petter Thorwöste lilla sjötullen och spannmålslicensen, men gav upp det ett år senare


Carl Billsten förlorade sin lönsamma affärsverksamhet när svenska rikets skattepolitik ändrade. Kronans tjänstemän tog igen hand om tullen.


Samtidigt som Carl hyrde tullen hade han en butik i Åbo. Butiken var lönsam men olaglig på grund av att Carl inte hörde till stadens egentliga borgerskap. På några år hade Carl Billsten samlat på sig en stor egendom i Åbo. Åren 1636 - 1637 lät han bygga ett stenhus vid Aura å, som han lät hyra ut och senare sålde han det till Åbo hovrätt. Efter detta bytte han bransch.


Senast år 1639 började Carl Billsten bygga ett järnbruk i Pojo.


Masugnen i Landsbro blev klar 1640 och lite senare blev stångjärnshammaren i Skavestad färdig. Arbetarna skaffades från mellersta Sverige. 25.6 1641 fick han privilegium för sitt bruk. Han slapp betala skatt i 6 år. Det nya bruket fick nu namnet Billnäs.


Från tidigare fanns det i Finland endast två bruk, ett i Svartå och det andra i Antskog. Disponenten för dessa järnbruk, Jacob Wolle, tyckte inte om den nya konkurrenten Billsten.


Konflikten eskalerade så långt att Wolle gav order åt sina arbetare att bränna Billstens gruvanläggningar i Ojamo. Senare lugnade sig bråket och Wolle vande sig vid konkurrensen. Wolles ekonomi försämrades dock och han förlorade sina bruk till Billstens gamla affärspartner Petter Thorwöste.


Efter en tid fick Billsten inse att hans resurser inte räckte till. Som kompanjon lyckades han få assessorn vid Åbo hovrätt Johan Henriksson Axehielm. Samarbetet gick emellertid inte så bra vilket betydde att att Billnäs kom i Billstens ägo igen.


1640 sökte Billsten nya områden att bryta malm. Han hittade områden i Utö i Stockholms skärgård som sedan förde malm till Billstens bruk under hela 1600- talet.


Senare började Billsten förstora sitt företag. Sveriges kungarike tyckte om hans idéer och gav 1646 lov åt honom att bygga ett nytt bruk vid Fagervik i Ingå. Där byggdes nu en masugn och en stångjärnssmedja. 1655 -1660 byggdes en manufaktursmedja där det smiddes spikar, vapen och verktyg.


När det nya bruket i Fagervik blomstrade och expanderade gick det dåligt i Billnäs. I början av 1650-talet stod Billnäs masugn tom. 1659 var många invånare i Karis trötta på översvämningarna på grund av dammarna, så de bestämde sig för att förstöra dem. Detta ledde till en lång rättsprocess som tärde mycket på Billstens krafter.


Billnäs blomstring på 1600-talet blev alltså kort. I Fagervik gick det däremot bra och området utvecklades nästan till en liten stad. Billsten började exportera sina produkter till andra länder. Han sålde mest till Stockholm och Tallinn. Med fartygen transporterades inte bara stål och spannmål utan också annat som t.ex. kol, salt, virke och matprodukter.


Senast på 1660-talet hade Fagervik passerat Svartå och Antskog och blivit Nylands viktigaste handelsplats.


1648 gav drottning Kristina 11 gårdar i Lojo och Pojo till Billsten. Billsten hyrde också skogsområden så att han skulle få en stor mängd virke till Fagervik. Detta var livsviktigt för att hålla Fagervik i gång.


Man kan säga att Carl Billsten var Finlands första brukspatron. När han dog 1673 i Fagervik var han en del av det högsta sociala skiktet i Finland. Hans gravplats finns i Åbo domkyrka och hans son Carl Billsten den yngre tog över ledningen på sin fars bruk.

(2019) Elias Ervast

Elias Ervast

Huvudkälla: Suomen kansallisbiografia, 1, 2003.