Volmarsvägen

Karis första planerare: Volmar SvaetichinVolmar Svaetichin föddes år 1875 i Salmis socken i Viborgs län. Han blev student från Viborgs finska lyceum och efter det utexaminerades han som ingenjör från Polytekniska institutets (företrädare till Tekniska högskolan) lantmäteriavdelning år 1918. Han flyttade till Karis kring sekelskiftet och gifte sig med Ellen Nordström och tillsammans fick de fyra barn. Volmar Svaetichin dog den 24 mars 1930.

Volmar Svaetichin spelade en betydande roll i Karis stadsplanering då ett så kallat stationssamhälle växte fram i den gamla rurala landsbygdssocknen. Han var den som var med i den inledande planeringen av stationssamhället Karis, vilket betyder dagens centrum.


Svaetichin var också mycket aktiv inom det kommunala arbetet på den lilla men växande orten. Han var bland annat ordförande för kommunalfullmäktige 1912 och ordförande för kommittén för uppgörande av byggnadsordning och särskilda stadgar för Karis stationssamhälle som tillsattes 1915. Den växande tätorten blev ett så kallat stationssamhälle, eller en ort med en sammanträngd befolkning. I dagens läge använder vi ordet tätort. Stationssamhället var ett förstadium inför bildandet av en köping som kom att bildas 1930. Den övriga landsbygden i Karis kallades Karis kommun eller landskommun.


Dessutom var Svaetichin ordförande för stationssamhällets viktigaste nämnd som var förvaltningsnämnden (jämför med dagens stadsstyrelse) under hela stationssamhällets existens under perioden 1916–1930. Därtill var han medlem i stationssamhällets fullmäktige 1925–1930. Utöver detta var han också medlem och ordförande i diverse olika föreningar på orten. Som exempel kan man nämna att han var långvarig ordförande för Karis-Billnäs samskola som är Karis-Billnäs gymnasiums föregångare.

Tillsammans med sin fru lät han uppföra ett hus på Parkgatan som är en av Karis äldsta gator. Huset står fortfarande kvar och påminner Karisborna om en av stadens viktigaste historiska personer. Under senare tid utvidgades köpingen eller tätortens bebyggelse mot Kanaltorget, Landsbro och kyrkan. Gatan som löper från Bangatan ner till Pumpviken gränsar till paret Svaetichins gamla tomt i öst. Denna gata uppkallades efter Svaetichin och heter Volmarsvägen. I dagens läge är den ena delen av gatan, som går mellan Pumpviken och Centralgatan endast till för lätt trafik och fotgängare. Liksom fallet är med en del andra viktiga historiska personer och personnamn så kan man kanske tycka att dessa skulle vara förtjänta av lite mera centrala gator och platser.


Man kan bra säga att Volmar Svaetichin tillhör en av de viktigaste historiska personerna i Karis historia. I synnerhet gäller detta för den period av ortens historia då samhället, tätorten, centrum började uppstå och utvecklas.
Alma BjörklundKällor:

Intervju med historikern Kim Björklund 19.1.2023. Kim Björklunds manuskript till Karis historia 1865-2008, i vilket han har använt bland annat följande material: Nekrolog Volmar Svaetichin 27.3.1930, Västra Nyland; Notis i Länsi-Uusimaa 28.3.1930; Köpebrev 17.10.1966, Byggnadstillsynens arkiv 71005100160005, Karis stads arkiv.