Erik Stålarms väg

Erik Stålarmsväg i Karis

Erik Stålarm

Erik Arvidsson Stålarm var son till Arvid Eriksson Stålarm den äldre och Christina Knutsdotter. Erik Stålarm var herre till godsen Brödtorp i Pojo och Sydenmoa (Sydänmaa) i Karuna, samt senare till Grabbacka i Karis. Han utnämndes till häradshövding i Raseborgs län 1549 och till slottshövitsman på Nyslott 1555. Erik Stålarm var också svenskt riksråd vilket idag kan jämföras med att vara minister. Under mitten av 1500-talet tillhörde Stålarm en av de viktigaste männen inom adeln och hela det svenska riket.


Stålarm var gift med Beata Grabbe, som var den berömda Nils Grabbes yngsta dotter. Erik Stålarms mamma Christina Knutsdotter gifte sig på nytt med Nils Grabbe, som var Beatas pappa.


Erik Stålarm och Beata Grabbe fick tillsammans sju barn, varav en var Arvid Eriksson Stålarm och en annan var Hebbla Stålarm som var en hovfunktionär. Det var genom giftermålet med Beata Grabbe som Stålarm erhöll Grabbacka.


Beatas storasyster Elin var gift med Jöns Knutsson Kurck, därav gatunamnet Elin Kurcksgatan i Karis.Arvid Stålarm

Arvid Eriksson Stålarm, född år 1549 och död år 1620, var överbefälhavare, amiral, lagman, häradshövding och ståthållare i Finland. Han var gift med Elin Hermansdotter Fleming. Några månader efter Klubbekriget (1596-1597) dog ståthållaren Klas Fleming och Arvid Stålarm fick därefter överta posten som ståthållare i Finland.


Stålarm tillhörde en av sin tids mest framträdande militärer, trots att han ändå inte var någon exceptionellt framstående fältherre. Trots höga befäl var det få av de honom ledda operationerna som ledde till framgång ute på slagfälten. I det avseendet är Stålarms militära karriär sannolikt ett exempel på en person som befordrats över sin kunskap.


För sina förtjänster förlänades Stålarm stora jordagods, bland annat i Pojo och de så kallade Lindögodsen i Tenala socken. Under hans liv svängde hans lycka flera gånger och han förlorade sina förläningar. Han var till och med dödsdömd flera gånger. Än i dag kan man se hans skrift på väggen i fängelsecellen i Gripsholms slott i Sverige där han satt fängslad.


Det Stålarmska vapnet hänger i Karis kyrka. I Tenala kyrka finns ett väldigt fint epitafium (minnestavla) i sten över Arvid Stålarm och hans hustru Elin.

Arvid Stålarms väg i Tenala


Alma Björklund
Källor: