Felix Froms gata

2020 (Alex Laitinen)

Felix Froms gata finns i centrum av Karis, den är en tvärgata mellan Bulevarden och Högbergsgatan. Gatan hette först Kärrgatan, sedan ändrades namnet till Klädesfabriksgatan och därefter år 2011 till Felix Froms gata på initiativ av en grupp Karisbor som lämnade in en motion i ärendet till stadsstyrelsen i Raseborg. Gatan har fått sitt namn efter den lokala affärsmannen Felix Ferdinand From, född år 1886 i Mjölbolsta.


From hjälpte under barndomen till i sin fars smedja men flyttade som ganska ung in till Karis där han år 1905 öppnade en urmakeriaffär på Stationsbacken. Följande år flyttade företaget till ett eget affärshus vid Kilavägen där man började sälja cyklar, cykelutrustning samt skjutvapen och ammunition. I början köpte man in färdiga cyklar men började senare med egen montering vilket var starten för den industriella utvecklingen i Karis. Den första cykeln hette Felix Special och beskrevs av Hangötidningen som ”ett vida känt och uppskattat märke för en lättgående landsvägsmaskin”. Cyklarna såldes även till huvudstadsregionen, Åboland, Norra Karelen och Lappland. Företaget gick bra och år 1912 köpte From en fastighet i hörnet av Centralgatan och Köpmansgatan dit han flyttade verksamheten från Stationsbacken.

(Lokalarkivet Arresten)

År 1920 slutade From med detaljhandel och blev endast fabrikör och grosshandlare. From tecknade år 1925 ett kontrakt med Ford Motor Company i Köpenhamn och inledde därefter försäljning av Ford bilar och traktorer och ett försäljnings- och serviceställe grundades vid Högbergsgatan.

Byggnaden fanns nedanom Köpmansgatan på Högbergsgatan. (Lokalarkivet Arresten)

Efterhand som verksamheten utvidgades blev företaget trångbott och man lät uppföra en fabriks- och kontorsbyggnad i korsningen Dalgatan och Högbergsgatan.

(Runar Bäckström)

Felix From lät även bygga en stor och ståtlig villa åt sig och sin familj, det s.k. ”Fromska palatset” vid den plats som i dag är Nabogatan 2. Fastigheten hade en stor trädgård som Froms egen trädgårdsmästare skötte om.


From sålde många andra saker såsom t.ex. radioapparater och därtill ägde han ett exportföretag som sålde hudar och skinn. Han exporterade även myrägg till Tyskland, England och Amerika.


Under och efter andra världskriget hade From, såsom många andra, svårigheter att mätta den stora efterfrågan på sina produkter p.g.a. att varubristen var stor. Trots det här firades Froms äldsta företags 40-års jubileum ståtligt på Socis med omkring 70 inbjudna gäster. Samtidigt donerade From via sitt företag sammanlagt 315 150 mark, d.v.s. ca. 32 000 €, till välgörenhet.


På Froms 60-års dag år 1945 skrevs det i tidningen Västra Nyland bl.a. ”att han var ett levande bevis på att man inte behöver vara amerikan för att ha framgång i affärer. Vet man hur det ska göras kan t.o.m. en Karisbo på sin hemort utföra konststycket”.


From dog den 11 juni 1951. I dag finns tyvärr ingenting längre kvar av hans omfattande och framgångsrika företag.


Huvudkälla: Henrik Ekberg, Stor-Frommen och hans storhetstid, Ta plats nr 6

Alex Laitinen